Privacy en Cookie Beleid

Foto Looman Foto Looman, gevestigd aan Hoogstraat 7 F (In De Strada) 1441 BA Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://fotolooman.nl/ Hoogstraat 7 F (In De Strada)
1441 BA Purmerend +31 (0)299 424 082

Edwin van Avesaat is de Functionaris Gegevensbescherming van Foto Looman hij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Foto Looman verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • BTW-nummer
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Foto Looman verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - Om goederen en diensten bij u af te leveren - Foto Looman analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. - Foto Looman verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Foto Looman neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Foto Looman) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Foto Looman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Alle persoonlijke- en/of bedrijfsgegevens zoals bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, adres, telefoon, email en dergelijke bewaren wij conform de wettelijke termijnen van de Belastingdienst als zijnde historische gegevens. Accounts die langer dan twee jaar inactief zijn en waar niet op een vernieuwings email wordt gereageerd, worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Foto Looman verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Foto Looman gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Foto Looman gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Foto Looman en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Foto Looman wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Foto Looman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]. Foto Looman heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • Onze website hosten wij bij een betrouwbare partij met een vlekkeloze reputatie.

Overzicht van cookies die wij verzamelen

In onderstaande tabel ziet u eenoverzicht van de cookies die wij verzamelen en de bijbehorende data.

Cookie Naam Cookie Description
FORM_KEY Slaat een willekeurig aangemaakte sleutel op om nagemaakte serveraanvragen te voorkomen.
PHPSESSID Slaat uw sessie identificatie op.
GUEST-VIEW Geeft gast bezoekers toegang tot hun orders.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Een link naar en onformatie over uw mandje en de geschiedenis.
STF Informatie over producten die u naar vrienden heeft gemaild.
STORE De taal van de winkel die u heeft geselecteerd.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicatie of een klant toestemming heeft om cookies te gebruiken.
MAGE-CACHE-SESSID Vergemakkelijkt caching van content om de browser pagina's sneller te laten laden.
MAGE-CACHE-STORAGE Vergemakkelijkt caching van content om de browser pagina's sneller te laten laden.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Vergemakkelijkt caching van content om de browser pagina's sneller te laten laden.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Vergemakkelijkt caching van content om de browser pagina's sneller te laten laden.
SECTION-DATA-IDS Vergemakkelijkt caching van content om de browser pagina's sneller te laten laden.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Vergemakkelijkt caching van content om de browser pagina's sneller te laten laden.
X-MAGENTO-VARY Vergemakkelijkt caching van content op de server om pagina's sneller te laten laden.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Vergemakklijkt het vertalen van content naar andere talen.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Vergemakklijkt het vertalen van content naar andere talen.